Bokning AV TORPET och BASTU

TORPET; På grund av tidigare erfarenheter så hyrs inte torpet ut till personer under 25 år och  Betalning sker i förskott via BG eller swish varefter kod erhålles. Uthyrningsperiod är  normalt mellan 1 Juni till 15 Oktober på grund av att vi släpper på värme, vatten och avlopp som varit avstängt över vintern. Uthyrning till skolklasser eller hyresgäster under 25 år sker inte.

Pris för hyra av stugan är för säsongsmedlem 600 kr/dag, för icke medlem 1000 kr/dag och företag 1200kr/dag.

Vid stughyra skall lokalen vara städad och klar för användning av nästa hyresgäst kl. 12:00 morgonen efter. Hyresansvarig ansvarar för att lokalen lämnas i städat skick samt ansvarar för inventarier och lösöre i lokalen. Vid skada skall hamnfogden meddelas samt att uppkomna skador ersätts. Om städning ej genomförts i tid kommer ett städbolag genomföra städningen till en minimum avgift på 1000 kr. Observera att varken fjöset eller bastun ingår i stughyran.

BASTUN kan hyras utanför båtsäsong(1/6--15/10) för 300 Kr tillfälle-kod till nyckelskåpet tilldelas efter inbetalning. Ved finns och nyckel till förrådet finns i nyckelskåpet tillsammans med nyckel till bastun. Ved påse kostar 50 kr.

Vidare till bokningssidan;  Kungsgårdsviken (bokamera.se)