DRIFTGRUPPEN 2024

  • Mats Lif       Ordförande  070-216 34 45 
  • Susanne Helander     Ekonomi   076-131 03 03  ÖMK
  • Eric Nilsson            070-348 53 92  ÖMK
  • Anders Källstrand           070-561 86 54  FBK
  • Mikael Henriksson  Bokningar,Web    070-560 78 88  FBK
  • Lars Göransson           070-653 97 63
  • Rune Persson           076-105 02 36
  • Fredrik Eliasson          070-340 90 18
  • Mats Träskvik           070-221 07 78
  • Anders Berglund            070-674 81 26