Vecka/ansvar mellan måndag tom söndag


VECKA

NAMN

Mobil

23

Eric Nilsson

070-348 53 92

24
25

Mikael Henriksson       
Helen/Lasse Göransson

070-560 78 88
070-653 97 63

26

    Birgitta Hellby            

070-597 73 69

27

Helen/Lasse Göransson        

070-653 97 63

28

Tomas Bergström/Njord  

070-532 05 16

29

Marie/Bosse Ekwärn             

070-539 64 92

30

Anders Källstrand          

070-561 86 54

   31   


32

Rune Persson         

076-105 02 36

33

                        

34

35

36

37

38

39

40

Mats Lif      


Anders Källstrand
Mats Träskvik

  

070-2163445


070-561 86 54
070-221 07 78

Hamnvärd veckolista 2023