Avgifter 2023

Hamnavgift 2023 
Dag/dygnsavgift för båt - 100 Kr
Dag/dygnsavgift för övriga gäster via landvägen -  30 Kr

Dag och dygnsavgifter betalas på 2 sätt. Bankernas Swish-tjänst på nummer 123 334 96 77 eller Jämtlands Båtförbund på
bankgiro 395-2538 där du anger vad avgiften avser.  


Säsongskort kan lösas av båt gäster/ägare

Säsongsavgift -  500 Kr
Inbetalas till Jämtlands Båtförbund på bankgiro 395-2538.
Ange för- och efternamn samt båtnamn eller båtmodell. Skicka meddelande angående inbetalning här eller direkt till susanne@jamtekonomi.se
Glöm inte er mailadress, så  vi kan skicka koderna till er.
                                                                                             
Frivilliga bidrag emottages tacksamt via SWISH eller Bankgiro 395-2538

I säsongsavgiften ingår:

  • Tillgång till bryggorna
  • Tillgång till el för laddning av batterier
  • Tillgång till bastu samt dusch  via kodlås.
  • Tillgång till enkel samlingslokal/Fjöset via kodlås.
  • Reducerad avgift vid hyra av stugan.