Historia

Efter nedläggningen av F4 var det stora funderingar vad skulle hända med Kungsgårdsviken och Åstorpet. Storsjöns Sjöråd ville utveckla området kring Kungsgårdsviken till ett attraktivt besöksmål för allmänhet och turister.

Projektidé
Projektidén var att skapa besöksdestinationen ” Kungsgårdsviken” i form av en besökshamn, vindskydd, bastuanläggning, badstrand, hygien- och avfallsanläggning mm. Bakgrunden till projektidén var att tillvarata den fantastiska natur som blevt tillgänglig efter nedläggningen av F 4 (flygflottilj) och att därmed utveckla ett attraktivt besöksmål för allmänheten. Projektidén var också att skapa turistisk infrastruktur som kunde utnyttjas av olika turistföretag.

Bakgrund
Ett ökat intresse för fritidsbåtar i Storsjön har medfört ett ökat behov av gästhamnar som utflyktsmål. Tillgången på gästhamnar i Storsjön har hittills varit mycket begränsad. Båtlivet har framförallt koncentrerats till gästhamnen på Verkön, som ofta varit överbelagd. En gästhamn i Kungsgårdsviken bidrar till att tillgodose behovet av utflyktsmål för fritidsbåttrafik. Väldigt många andra besökare har också hittat hit och det är badgäster, kanotister m.m.

Det finns också ett behov av en anläggning för olika typer av lägerverksamhet inom sjösport, t.ex. seglingsläger för ungdomar. Det finns också behov av en anläggning för olika typer av evenemang inom båtsport, som t.ex. Storsjötrolling eller tävlingar inom segling.

En utveckling i flera steg
Utvecklingen av området som en besöksdestination har skett i flera steg. Det första steget, som detta projekt avsåg, omfattar att skapa en gästhamn, tillverka vindskydd, bastuanläggning, avfallshantering, parkeringsplatser, skyltning samt tillskapa ordningsregler för dem som nyttjar området.

I ett andra steg planeras att iordningställa en hygien- och serviceanläggning som kan utnyttjas av t.ex. lägerverksamhet för ungdomar samt ytterligare iordningställande av ytorna runt anläggningen.
Området kommer i hög grad att vara tillgänglig för den del av allmänheten som inte nyttjar båt. Badstränderna och strövområden blir tillgängliga för friluftsbad och friluftsliv.

Allmänheten kommer att kunna utnyttja parkering, omklädningshytter, avfallsanläggning och bastu. Destinationen kommer att kunna användas av allmänheten också under vintersäsongen. Medvinden plogar skridskobana och drar upp skidspår till Kungsgårdsviken. Vindskydden kommer även att nyttjas av skridskoåkare och skidåkare.

Då anläggningen inte drivs av några kommunala medel utan helt egenfinansierad och med ideella krafter så kommer vissa besöksavgifter att tas ut.
Detta projekt bidrar positivt till att skapa Storsjöbygden som ett attraktivt turistmål. Vi har samarbetat med Leaderprojektet som leds av Jämtlans/Härjedalen Turist som har till syfte att skapa attraktiva turistmål.