Bokningar

Bokning av stugan sker via ett externt bokningssystem www.boka.se och är möjligt under båtsäsongen , normalt mellan 1 Juni till 15 Oktober på grund av att vi då stänger av värme, vatten och avlopp.
Notera att stugan är att ses som en festlokal och inte boende.

Numera kan inloggning på boka.se ske via bank-ID
OBS BOKNINGSSYSTEMET STÄNGT: FÖRFRÅGNINGAR TILL mikael.henriksson@digital-tower.se

Pris för hyra av stugan är för säsongsmedlem 300 kr/dag, för ej medlem 800 kr/dag och företag 1200kr/dag.

Vid stughyra skall lokalen vara städad och klar för användning av nästa hyresgäst kl. 10:00 morgonen efter. Hyresansvarig ansvarar för att lokalen lämnas i städat skick samt ansvarar för inventarier och lösöre i lokalen. Vid skada skall hamnfogden meddelas samt att uppkomna skador ersätts. Om städning ej genomförts i tid kommer ett städbolag genomföra städningen till en minimum avgift på 1000 kr.

GLÖM INTE ATT FHM REGLER GÄLLER OCH DET ÄR HYRESGÄSTEN ANSVAR

Observera att varken fjöset eller bastun ingår i stughyran.

UTHYRNING till skolklasser sker EJ fr.o.m 2017

BASTUN kan hyras utanför båtsäsong(1/6--15/10) för 300 Kr tillfälle-kod tilldelas efter inbetalning