Gästhamnsregler

Kungsgårdsvikens gästhamn är en avgiftsbelagd anläggning som drivs ideellt av Storsjöns båtklubbar. För driften ansvarar en av klubbarna gemensam driftgrupp som genom ett arrendeavtal ansvarar för drift och underhåll av anläggningen under Jämtlands Båtförbund.

För allas trivsel och för en bra miljö har vi därför fastställt några enkla regler:

  • Grillning endast tillåten på angivna grillplatser. Engångsgrillar tas med hem.
  • Sophämtning medför stora kostnader. Tag därför gärna med er era sopor hem, lägg dem annars i de avsedda kärlen.
  • Besökande i gästhamnen ska visa hänsyn till övriga gäster och omgivningen.
  • Husdjur ska hållas under uppsikt.
  • Gemensamma utrymmen t ex toaletter och vindskydd lämnas i vårdat skick.
  • Tältning och camping inom området är förbjudet
  • Hela området är bilfritt!
  • Alla båtar skall förtöjas med för eller akter mot brygga alternativt ponton och fendras på betryggande sätt.
  • Båt får inte lämnas permanent i hamnen. Med undantag för 4 markerade platser för fd. F4 båtklubb.